Agnieszka Nadrowska

Agnieszka Nadrowska - nauczyciel

  • nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • oligofrenopedagog
  • pedagog opiekuńczo - wychowawczy

Uczestniczyła w szkoleniach:

  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu ( prowadzący dr Marta Korendo )
  • Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej dzieci z autyzmem ( prowadząca Agnieszka Bala )
  • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )