Anna Samsel

Anna Samsel - psycholog

 • psycholog kliniczny
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

 Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej dzieci z autyzmem ( prowadząca Agnieszka Bala )
 • Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników
 • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli zorganizowany przez Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA"
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu ( prowadzący dr Marta Korendo )
 • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )
 • Spotkanie informacyjno - szkoleniowe "Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem"
 • Wczesne wspomaganie jako zwiększanie szans edukacyjnych dziecka zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • "Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju" w wymiarze 40 godzin,  dydaktycznych, szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLAR w Warszawie
 • Diagnoza funkcjonalna PEP-R, szkolenie zorganizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną PROMITIS
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytut "ProEduco"
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93 (MWSL), szkolenie zorganizowane przez Poradnię Logopedyczną EON
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, uzyskując pełne uprawnienia do posługiwania się Baterią-5/6 i Baterią-5/6R w praktyce diagnostycznej, szkolenie zorganizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "Tęcza"