Bożena Napiórkowska

Dyrektor

 • nauczyciel nauczania początkowego

 • oligofrenopedagog

 • logopeda

 • studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w oświacie

Uczestniczyła w szkoleniach:

 

 • Manualne Torowanie Głosek ( prowadzenie Elżbieta Wianecka )

 • Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).
 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera

 • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu

 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania

 • Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - warsztat praktyczny

 • PECS - Picture Exchange Communication System - Poziom 1

 • Dziennik wydarzeń w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji

 • Terapia neurobiologiczna ( prowadzący Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska )

 • Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu. Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej ( prowadzący Mgr Mateusz Głowacki )

 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych ( prowadząca Prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy )

 • Ćwiczenia funkcji słuchowych - rozwojowe programowanie terapii ( prowadzący Agnieszka Bala )

 • Ćwiczenia funkcji motorycznych - rozwojowe programowanie terapii ( prowadzący Agnieszka Bala )

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu ( prowadzący dr Marta Korendo )

 • Wybrane zaburzenia: psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( prowadzący Psychiatra Ewa Urbanowicz )