Ewa Rykaczewska

Ewa Rykaczewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  • oligofrenopedagog
  • specjalista terapii pedagogicznej

Uczestniczyła w szkoleniach:

  • Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej dzieci z autyzmem ( prowadząca Agnieszka Bala )
  • Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem ( kurs 3 stopniowy )
  • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )