Joanna Kuchcińska

Joanna Kuchcińska - nauczyciel, logopeda

 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • logopeda

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Stymulacja funkcji poznawczych - terapia funkcji wzrokowych, terapia funkcji słuchowych ( prowadząca Agnieszka Bala )
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem aktywności ruchowych, opartych na metodzie ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) u dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
 • Trudne zachowania dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu - diagnoza trudnych zachowań oraz strategie postępowania w sytuacjach granicznych
 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera,
 • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu,
 • Praca z dzieckiem z autyzmem - zasady i techniki pracy edukacyjno-terapeutycznej,
 • Terapia dziecka z autyzmem,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy,
 • Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej dzieci z autyzmem ( prowadząca Agnieszka Bala )
 • Terapia neurobiologiczna ( prowadzący Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska )
 • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Podstawy terapii pozycji oralnej,
 • Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji - PISAK