Marta Szczepanek

Marta Szczepanek - pomoc nauczyciela

  • studentka specjalności : Terapia Pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uczestniczyła w szkoleniach:

  • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • Praca z uczniem z zespołem Aspergera,
  • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu,
  • Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej dzieci z autyzmem ( prowadząca Agnieszka Bala )
  • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )