Milena Niedźwiecka

Milena Niedźwiecka - nauczyciel

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • studentka terapii pedagogicznej
 • instruktor masażu Shantala

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Metoda dobrego startu ( prowadząca prof. dr hab. Marta Bogdanowicz )
 • Muzykoterapia z elementami plastyki w praktyce szkolnej
 • Stymulacja funkcji poznawczych - terapia funkcji wzrokowych, terapia funkcji słuchowych ( prowadząca Agnieszka Bala )
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem aktywności ruchowych, opartych na metodzie ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) u dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
 • Trudne zachowania dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu - diagnoza trudnych zachowań oraz strategie postępowania w sytuacjach granicznych
 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu,
 • Praca z dzieckiem z autyzmem - zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej,
 • Terapia dziecka z autyzmem,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie uczniów ze spektrum autyzmu,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu ( prowadzący dr Marta Korendo )
 • Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej dzieci z autyzmem ( prowadząca Agnieszka Bala )
 • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej