Piotr Podsadny

Piotr Podsadny - psycholog

  • psycholog

Uczestniczył w szkoleniach:

  • Zasady i techniki pracy edukacyjno - terapeutycznej dzieci z autyzmem ( prowadząca Agnieszka Bala )
  • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Temat: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ( prowadzący dr Łucja Skrzypiec )