Pracownicy Poradni

Bożena Napiórkowska - dyrektor

  • nauczyciel nauczania początkowego
  • oligofrenopedagog
  • logopeda

Uczestniczyła w szkoleniach:

  • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • Praca z uczniem z zespołem Aspergera,
  • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Anna Stańdo - terapeuta Integracji Sensorycznej

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • specjalista Integracji Sensorycznej

Anna Samsel - psycholog

  • psycholog kliniczny