Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci ze spektrum autyzmu. W ramach prowadzonej działalności realizuje 5 godzinny dzień aktywności. Prowadzimy codziennie zajęcia logopedyczne, oprócz tego integracji sensorycznej, psychologiczne i rewalidacyjne. Ponadto oferujemy zajęcia z muzykoterapii. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do punktu przedszkolnego powinno mieć zaświadczenie o zaburzeniach autystycznych i ewentualnie orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego.

  • 1
  • 2
  • 3