Pracownicy Punktu Przedszkolnego

Bożena Napiórkowska - dyrektor

 • nauczyciel nauczania początkowego
 • oligofrenopedagog
 • logopeda

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera,
 • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Piotr Podsadny - psycholog

 • psycholog

Agnieszka Nadrowska - asystent nauczyciela

 • nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • oligofrenopedagog
 • pedagog opiekuńczo - wychowawczy

Marta Szczepanek (pomoc nauczyciela)

 • studentka specjalności : Terapia Pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera,
 • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu,

Małgorzata Pyskło - nauczyciel religii

 • oligofrenopedagog