Pracownicy Szkoły

Bożena Napiórkowska - dyrektor

 • nauczyciel nauczania początkowego
 • oligofrenopedagog
 • logopeda

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera,
 • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Joanna Kuchcińska (nauczyciel wspomagający)

 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • logopeda

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera,
 • Praca z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.

Milena Niedźwiecka (nauczyciel klas I-III)

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagog
 • oligofrenopedagog

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie uczniów ze spektrum autyzmu.

Anna Samsel - psycholog

 • psycholog kliniczny

Małgorzata Pyskło - nauczyciel religii

 • oligofrenopedagog